ਅਖੰਡ ਜਾਪ

Monday, September 7th, 2015

at ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ Fremont

10am- 6pm followed by evening divaan

 

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ੫॥ 

ਹਰਿਰਾਮਨਾਮੁਜਪਿ ਲਾਹਾ॥ ਗਤਿਪਾਵਹਿਸੁਖਸਹਜਅਨੰਦਾ ਕਾਟੇਜਮਕੇਫਾਹਾ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

 

Missing your Virsa family? Feeling uninspired lately? Looking to make the most of your Labor Day? Be sure to come out to the Akhand Jaap on September 7th where you can reconnect not only with your Sangat but actively build your connection with Guru Sahib through meditation of Naam. We will be doing 8 hours of continuous Simran with Saaj (so bring your rabab/violin/dilruba/baby grand piano, etc!) followed by Rehiras Sahib and Arti.

Be sure to message us or send us an email if you wish to participate!

 

More to come in the future!